Velkommen til gabionbutikken.no!

Gabioner

Om gabioner

Gabioner er nettingkasser som fylles opp med stein for bygging av gjerder, steinvegger, støtte murer, dammer og annet. Gabionene kan stables inntil og oppå hverandre og brukes både som dekorative vegger og fasader. Gabioner kan benyttes til alt fra støttemur, støyskjerming og fasader

til flomsikring. Gabioner er meget godt egnet som erosjonssikring og benyttes ofte ved veibygging og damsikring, men også som rimelig støttemur på privat eiendom. En mur bygget med gabioner kan håndstables, og fylles opp med spade eller en minigraver.

Les mer